Kompleksowa obsługa Social media

social icon facebook

Studia pedagogiczne w Szczecinie - jak zaczać?

Ile trwają  studia pedagogiczne? Czy są trudne?

Studia pedagogiczne trwają w Polsce łącznie 5 lat, podobnie jak spora część specjalności na uczelniach wyższych. Studia licencjackie (I stopnia) obejmują 3 lata kształcenia, a później 2 kolejne lata to studia magisterskie (II stopnia). Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych daje możliwość studiowania zarówno w trybie dziennym (stacjonarnie), jak i zaocznym (niestacjonarnym). Do wyboru jest niewiele specjalności. Zależnie od tego, którą się wybierze , ścieżka kształcenia będzie nieco inna na poszczególnych specjalizacjach .

Czy jest opłacalne wybrać pedagogikę?

Studia pedagogiczne ewoluowały razem z biegiem czasu. Przekształca się nastawienie do słuchaczy i do samego nauczania . Wpływ mają na to nowe technologie oraz postęp na wszystkich życiowych płaszczyznach. Poprzednie metody nauczania nie byłyby na pewno aktualnie ani efektywne, ani mile widziane. Zmienia się więc obszar kształcenia na studiach pedagogicznych. Program nauczania przystosowany jest do dzisiejszych czasów. Studenci pedagogiki nie zgłębiają tylko i wyłącznie wiedzy tyczącej się wychowania najmłodszych . Zdobywając wykształcenie pedagogiczne pozyskuje się też wiedzę psychologiczną, socjologiczną, prawną i kulturową. Wyjątkowo główna jest też wiedza odnośnie skuteczności komunikacji społecznej. Takie połączenie daje dużo możliwości zawodowych. Osoby, które ukończyły Collegium Balticum z powodzeniem edukują dzieci w szkołach, ale też znajdują zatrudnienie w różnego typu instytucjach wychowawczych . Albowiem wykształcenie pedagogiczne to dodatkowo zatrudnienie w instytucjach wychowawczych, wsparcia społecznego , a także ośrodkach kulturalnych i stowarzyszeniach. Praca dla absolwentów pedagogiki znajdzie się dodatkowo w klubach sportowych oraz w mediach.

Pedagogika I stopnia (licencjat)

Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych proponuje kształcenie na kierunku pedagogika I stopnia. Dzięki otrzymaniu  licencjata na tym kierunku,  można uzyskać kwalifikacje przydatne do przekazywania swej wiedzy innym ludziom. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez fachowców z danej dziedziny. Są to osoby o sprawdzonym doświadczeniu, mające wiedzę i umiejętność przystępnego jej przekazywania. Nauczanie przebiega w sympatycznej atmosferze|. Ponadto , każde zajęcia są atrakcyjne i nie są stratą czasu. Przez cały tok studiów pojawia się| sporo atrakcyjnych zagadnień , pożądanych do późniejszego uzyskiwania sukcesów w zdobytym zawodzie . Wykłady odbywają się też online, dlatego też jest możliwa frekwencja na każdych, chociażby w przypadku niedyspozycji lub wyjazdu.

Pedagogika I stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych posiada do wyboru trzy specjalności:

  • pedagogika zdrowia z dietetyką,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • prewencja patologii i zagrożeń społecznych.

Pedagogika II stopnia (magisterka)

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum jest szansą na poszerzenie wiedzy i zdobycie przydatnych umiejętności. Nauka odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć studyjnych, laboratoriów oraz gier symulacyjnych. Owa rozmaitość daje perspektywę  rozwijania się na różnych płaszczyznach. Wszystkie   wykłady i ćwiczenia odbywają się pod kierownictwem doświadczonych   profesorów akademickich i specjalistów z danej dziedziny . Osoby o ogromnym doświadczeniu najlepiej przekazują niezbędną wiedzę i dbają o właściwe jej przyswojenie.

 

Pedagogika II stopnia na Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych ma do wyboru dwie specjalności:

pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

Kto może podjąć studia pedagogiczne?

Rozpoczęcie studiów pedagogicznych jest możliwe dla każdej osoby, która zdała maturę. W praktyce, na studia pedagogiczne  decydują się osoby komunikatywne, empatyczne i opiekuńcze. Pożądane są też cechy takie jak twórczość, odpowiedzialność i spokój. Ponadto , praca w obszarze pedagogicznym wymaga nieustannego zgłębiania wiedzy oraz dostosowywania  się do zmieniającego się  świata. Jest to niewątpliwie  opcja dla osób ambitnych i ciekawych świata.

Gdzie nas znaleźć?